[25% Off] Python Mucizesi – Temelden Uzmanlığa (FULL Paket) Course Coupon – Free learning guide

[25% Off] Python Mucizesi – Temelden Uzmanlığa (FULL Paket) Course Coupon

Description

Python Mucizesi – Temelden Uzmanlığa (Full Paket) eğitimine hoş geldiniz.

Bu eğitim, diğer tüm Python eğitimlerimi içeren bir tam dolu pakettir. Bu eğitimi satın aldığınızda diğer Python paketlerimi satın almanıza gerek kalmamakla birlikte ileride başka Python eğitimleri yayınladığımda bu eğitimlerin içerikleri otomatik olarak buraya da eklenecektir.

Bilindiği gibi yazılım dillerinde çok kod olduğu için yeni öğrendiğiniz bilgiler eski bilgileri unutmanıza yol açar. Bu eğitimde bu sorun kökten giderilmiştir. Bu kapsamsa şu hususlar uygulanmıştır:

 1. Eğitim içerikleri bol örnekler ile yapılmıştır. O kadar çok örnek vardır ki, öğrendiklerinizi aradan uzun zaman geçse bile gözünüz kapalı tekrar yapabilirsiniz.

 2. Eğitimin tüm içerikleri not olarak size sunulmaktadır. Böylece tekrar etmek istediğinizde videoları yeniden izlemenize gerek yoktur. Notlara göz atmanız yeterlidir. Bu notlar WORD olarak verildiği için telefonunuz dahil her yerden okuyabilirsiniz.

 3. Tüm örnekler gerçek hayattan örneklerdir.

 4. Her adımda yeni kodlar öğretilirken çok örnek yapmanın yanında geçmişte öğrendiğiniz kodlar ile birleştirerek konuları anlatıyoruz.

 5. Eğitimde kod anlatımının yanında özellikle strateji geliştirme konusu da çok detaylı şekilde anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Giriş

 1. Python Ortamının Kurulumu

Temel Python

 1. Python Genel Yapısı

 2. Basit Metin İşlemleri ve Not Alma İşlemleri

 3. Python’da Metinler, Sayılar ve Türler

 4. Değişkenler

 5. Print Fonksiyonu

 6. PRINT Fonksiyonu ile Dosyaya Veri Yazdırmak

 7. PRINT Fonksiyonunda Özel Karakterler

Python ile Kodlama

 1. Veri Girişi ve Input Fonksiyonu

 2. Koşullar (IF Komutu)

 3. Koşul Komutları

 4. Operatörler

 5. Örnek Uygulamalar: Veri Girişi, Koşullar ve Operatörler

Python Dilinde Diziler ve Büyük Veri İşlemleri

 1. Listeler (Lists)

 2. Liste İşlemleri

 3. Liste Fonksiyonları

 4. Sözlükler (Dictionaries)

 5. Sözlük Uygulamaları

 6. Sözlük Fonksiyonları

 7. Demetler (Tuples)

 8. Demet (Tuple) Uygulamaları

 9. Kümeler (Sets)

Döngüler ve Metin İşlemleri

 1. FOR Döngüsü

 2. FOR Döngüsü Uygulamaları

 3. FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip

 4. While Döngüsü

 5. Döngülerde ELSE Deyimi

 6. String (Metin) İşlemleri

 7. String (Metin) Fonksiyonları

 8. İleri String Fonksiyonları

 9. String Uygulamaları: IS ile Başlayan Fonksiyonlar

 10. String Uygulamaları: HTML ve COUNT

 11. String Uygulamaları: INDEX, RINDEX, LJUST ve RJUST

 12. String Uygulamaları: PATITION, RPARTITION, CHR ve ORD

 13. FORMAT Metodu ve Detayları

 14. FORMAT Metodu Uygulamaları

Fonksiyonlar

 1. Matematiksel ve Sayısal Fonksiyon ve İşlemler

 2. Tarih Fonksiyon ve İşlemleri

 3. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

 4. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Uygulamaları

 5. Çok Parametreli Fonksiyon Tanımlama

 6. Hazır Fonksiyonlar

 7. FILTER Fonksiyonu

 8. MAP Fonksiyonu

 9. Genel Fonksiyon Uygulamaları

Python ile Veri Analizi

 1. Metinler, Listeler, Sözlükler, Demetler, Kümeler, Koşullar ve Döngüler

 2. Üreteçler

 3. Sözlük Üreteçleri

 4. Tablo ve Filtre İşlemleri

 5. Pivot Analizi

 6. Üreteçlerde Fonksiyon Kullanmak

 7. Üreteçlerde IF Komutu

 8. İstatistik ve Simülasyon

 9. Sözlüklerde Arama/Tespit İşlemleri

 10. Listeleri Hizalayarak Yazdırma İşlemleri

 11. Arama Motoru Algoritması Oluşturmak

 12. İkili Tablo Eşleştirme İşlemleri

 13. İkili Tablo Eşleştirme Uygulamaları

 14. Çoklu Tablo Eşleştirme İşlemleri

 15. Çoklu Tabloları Sözlük Kullanımı ile Kısaltma

 16. Mali Tablo İşlemleri

 17. Metinler için Üreteçler

Dosya İşlemleri

 1. Dosyaya Veri Yazmak

 2. Dosyadan Veri Okumak

 3. Dosya İşlemleri Uygulamaları

 4. Dosya İşlemleri Kuralları

Hata İşlemleri

 1. Python Program Hataları

 2. Hata Uygulamaları

Nesne Tabanlı Programlama

 1. Modüller ve Kütüphaneler

 2. Kullanıcı Tanımlı Modüller

 3. Modül Çağırma Kuralları

 4. Sınıf (Class) Oluşturma

 5. Sınıflara Başlangıç Değeri Atamak

 6. Sınıf Başlangıç Değeri Uygulamaları

 7. Çok Değişkenli Sınıf İşlemleri

 8. Sınıflarda Gizli Değişkenler ve Yarı Gizli Değişkenler

 9. Sınıflarda Miras Alma

 10. Sınıf (Class) Uygulamaları

Veri Bilimi (Data Science): Pandas Kütüphanesi

 1. DataFrame İşlemleri

 2. DataFrame Adres İşlemleri

 3. DataFrame Örnek Uygulamaları

 4. Veriler Üzerinde Değişiklik Yapmak (Silmek, Eklemek, Dönüştürmek)

 5. Filtreleme İşlemleri

 6. Filtre Uygulamaları

 7. Metin Dosyası Analiz İşlemleri

 8. Excel İşlemleri

 9. CSV İşlemleri

 10. XML İşlemleri

 11. DataFrame Tekrar ve Uygulamaları

 12. SERIES İşlemleri

 13. Index ve Tablo Yapısı İşlemleri

 14. Veri Değiştirme İşlemleri

 15. Aritmetik İşlemler

 16. Aritmetik İşlemler ve Veri Uygulamaları

 17. Metin (String) İşlemleri

 18. Tablo Birleştirme İşlemleri

 19. Tablo Eşleştirme Kuralları

 20. Tablo Eşleştirme İşlemleri

 21. Çoklu Tablo Eşleştirme

 22. Pandas Fonksiyonları

 23. Veri Gruplama ve İstatistiki Analizler

 24. Pivot Tablo

 25. Pivot Tabloda Çoklu Satır ve Sütun

 26. Pivot Tablo Uygulamaları

 27. Grafik Çizim İşlemleri

Veri Bilimi (Data Science): Numpy Kütüphanesi

 1. Numpy Kütüphanesi Genel Görünümü

 2. Dizilerin Yapısı

 3. Dizi (ARRAY) Tanımlama İşlemleri

 4. Dizi Üreteci Parametreleri

 5. Numpy Veri Türleri

 6. Dizilerde Sıralama İşlemi

 7. Dizi ile İlgili Bilgi Alma

 8. Adresleme İşlemleri

 9. Filtreleme İşlemleri

 10. Dizi Verilerini Değiştirmek

 11. Dizilerde Birleştirme İşlemi

 12. Dizileri Alt Dizilere Bölmek

 13. Temel Matematiksel İşlemler

 14. Trigonometrik ve Logaritmik İşlemler

 15. Numpy Uygulamaları

 16. Bir Dizideki Benzersiz Elemanları Listelemek

 17. Dizileri Ters Çevirmek

 18. Çok Boyutlu Dizileri Sadeleştirmek

 19. Numpy ile Veri İşleme ve Yapılandırılmış Diziler

Grafik İşlemleri (Matplotlib Kütüphanesi)

 1. Temel Grafik İşlemleri

 2. Grafik Bileşenleri

 3. Grafik Parametre Uygulamaları

 4. Grafiğin Belli Bir Alanını Göstermek

 5. Eksen Etiketlerini Düzenlemek

 6. Tek Grafik İçerisinde Çoklu Çizim

 7. Çoklu Grafikleri Farklı Bölgelerde Göstermek

 8. Çoklu Grafik Uygulamaları

 9. Grafik Çeşitleri

 10. Çubuk (Bar) Grafik

 11. Çubuk Grafik Parametreleri

 12. Eksen Değerlerini Değiştirmek

 13. Üst Üste Çubuk Grafikler

 14. Farklı Kaynakları Grafiğe Çevirmek

 15. Grafiğe Tablo Eklemek

 16. İki Boyutlu Verilerde Tablo Ekleme

 17. Çubuk Grafik Uygulamaları

 18. Grafiklere Veri Etiketi Eklemek

 19. Dağılım (Scatter) Grafiği

 20. Pasta (Pie) Grafik

 21. Alan (Area) Grafiği

 22. Histogram Grafik

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.

Related Posts

[25% Off] Scientific Python: A-Z Data Science & Visualization 18 Hours Course Coupon

Description This is the Best and Most Complete Scientific Python Course on the Udemy platform that will walk you through the required skills for Data Sciences and…

[81% Off] Python Structure & Basics Tips Course Coupon

Description Are you trying to learn Python programming but it seems you are afraid because you think it will be too difficult to understand? Or it may…

[81% Off] Complete Javascript Course for Beginners with jQuery & AJAX Course Coupon

Description In this course you will learn Javascript in a very natural and intuitive way. Our step by step method of teaching mixed with exercises, real life…

[25% Off] Certification PHP & MYSQL | ATELIERS PRATIQUES 2022 Course Coupon

Description Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts objet de PHP 7 et s’initier au développement d’applications web professionnelles Cette formation d’initiation vous conduira…

[82% Off] Beginners Guide | Learn the fundamentals & basics of Python Course Coupon

Description Hi! So my name is Pascal Krause and I am one of the leading instructors of this course, where you fully learn how to successfully start learning…

[67% Off] Learn JavaScript & NodeJS (and Build a Cryptocurrency Bot) Course Coupon

Description **LAUNCH SPECIAL** This course is priced at $44.99 USD ($49.99 AUD) until 31 January 2022. The price will then go up to $74.99 USD ($79.99 AUD) on 1…