[50% Off] (25+Saat) C |Sıfırdan İleri Seviyeye Uygulamalı Programlama Course Coupon – Free learning guide

[50% Off] (25+Saat) C |Sıfırdan İleri Seviyeye Uygulamalı Programlama Course Coupon

Description

TR

Bu kursta başlangıç seviyesinden itibaren C Programlamanın temellerini ve programlama mantığını öğreneceğiz. Eğer ki yeni başlıyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu kurs tam size göre.

Kurs İşlenişi

Kurs boyunca siz de bunu fark edecekseniz ki

       1.Bölümle ilgili tüm temel bilgileri derinlemesine öğreneceğiz.

       2.Bölümde öğrendiğimiz bilgilerin daha anlaşılır ve kalıcı olması için kodlama egzersizleri yapacağız.

       3.Bölümde öğrendiğimiz tüm konuları kapsayan ödev soruları ile önce sizin çözmeniz hedeflenecek sonra benim çözümlerim ile kafanızdaki tüm soru işaretleri ortadan kalkacak. Kursun sonunda ödev sorularının ve cevaplarının  çalışma dökümanlarına ulaşabileceksiniz. Bu sayede dersleri takip etmeniz daha kolay bir hale gelecek.

       4.Bölümün sonunda sizlere sunulan testler ile kendinizi test edebilecek ve yanlış yaptığınız zaman neyin eksik olduğunu soru açıklamalarıyla birlikte görebileceksiniz.

Kurs İçeriği

Kurs boyunca aşağıdaki konuları görmeye ve öğrenmeye çalışacağız.

 • Değişkenler

 • Temel Veri Tipleri

 • Operatörler

 • Koşul Yapıları

 • Döngüler

 • Diziler(Arrays)

 • Karakter Dizileri(String)

 • Fonksiyonlar

 • İşaretçiler(Pointers)

 • Dinamik Bellek Yönetimi

 • Yapılar(Structs), Ortaklıklar(Unions), Numaralandırmalar(Enumerations)

 • Ön İşlemciler(Preprocessor)

 • Dosya İşlemleri

Kursun sonunda bu öğrendiğimiz konuların hepsini içerisinde kullanabileceğimiz iki adet proje yapacağız.

 • Otel Rezervasyon Sistemi Projesi

 • Kütüphane Projesi

EN

In this course, we will learn the basics of C Programming and programming logic from the beginner level. If you’re just starting out and don’t know where to start, this course is for you.

Course Syllabus

You will realize this during the course,

 1. We will learn all the basics  in depth.

 2. We will do coding exercises to make the information we learned more understandable and permanent.

 3. With the homework questions covering all the subjects we learned, it will be aimed for you to solve first, then all the question marks in your mind will disappear with my solutions. At the end of the course, you will have access to the working documents of the homework questions and answers. This will make it easier for you to follow the lessons.

 4. You will be able to test yourself with the tests presented to you and see what is missing when you do it wrong, with question explanations.

Course Content

Throughout the course we will try to see and learn about the following topics.

 • Variables

 • Basic Data Types

 • Operators

 • Condition Structures

 • Loops

 • Arrays

 • Character Arrays(String)

 • Functions

 • Pointers

 • Dynamic Memory Allocation

 • Structs, Unions, Enumerations

 • Preprocessors

 • File Operations

At the end of the course, we will make two projects in which we can use all of the subjects we learned.

 • Hotel Reservation System Project

 • Student Library Project

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.

Related Posts

[25% Off] Scientific Python: A-Z Data Science & Visualization 18 Hours Course Coupon

Description This is the Best and Most Complete Scientific Python Course on the Udemy platform that will walk you through the required skills for Data Sciences and…

[81% Off] Python Structure & Basics Tips Course Coupon

Description Are you trying to learn Python programming but it seems you are afraid because you think it will be too difficult to understand? Or it may…

[81% Off] Complete Javascript Course for Beginners with jQuery & AJAX Course Coupon

Description In this course you will learn Javascript in a very natural and intuitive way. Our step by step method of teaching mixed with exercises, real life…

[25% Off] Certification PHP & MYSQL | ATELIERS PRATIQUES 2022 Course Coupon

Description Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts objet de PHP 7 et s’initier au développement d’applications web professionnelles Cette formation d’initiation vous conduira…

[82% Off] Beginners Guide | Learn the fundamentals & basics of Python Course Coupon

Description Hi! So my name is Pascal Krause and I am one of the leading instructors of this course, where you fully learn how to successfully start learning…

[67% Off] Learn JavaScript & NodeJS (and Build a Cryptocurrency Bot) Course Coupon

Description **LAUNCH SPECIAL** This course is priced at $44.99 USD ($49.99 AUD) until 31 January 2022. The price will then go up to $74.99 USD ($79.99 AUD) on 1…