[84% Off] Başlangıç Seviyesinden Profesyonel Seviyeye Java Kursu(2021) Course Coupon

16

Description

Kurs, güncel Java kurumuyla başlangıç seviyesinden başlayacak olup kurs dahilinde profesyonel, uzmanlık seviyesinde Java eğitimi verilecektir. Bununla beraber kurs boyunca nesne yönelimli programlama ve yeni Java sürümleriyle beraber daha da öne çıkan fonksiyonel programlama yapısı temel referans kaynağı olacaktır.

Kurs ile nesne yönelimli programlama ve fonksiyonel programlama yapısına uygun olarak  Android, masaüstü gibi ortamlarda veya Spring Framework  gibi birçok alanda kapsamlı projeler geliştirmek gereken Java bilgisini ileri düzeyde öğretmek amaçlanmıştır. Ayrıca kurs boyunca kavramsal yapı tanımları üzerinde durulurken okul sınavları ve iş mülaklatlarında sorulabilecek sorular da dikkate alınmış ve kurs buna uygun olarak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda çoktan seçmeli, çözümlü ve açıklamalı sorulara yer verilmiştir.

Zaman kaygısıyla hareket edilmiş ve bu doğrultuda en az zamanda en çok verim almak temel amaçlardan birisi oluşmuş ve videolar bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Kurs boyunca sorular  soru-cevap kısmından veya özel mesajdan yanıtlanacaktır.

Genel hatlarıyla Java’da ders anlatımında izlenecek yöntem baştan sona doğru üç başlık altında toplanabilir:

   1-)Kavramsal tanım ve teorik yapı

   2-)Kavramsal tanım ve teorik yapının anlatımına uygun olarak ilgili konunun örneklerle kod ortamında somutlaştırılması

   3-)Öğrenilmiş olan konunun proje veya sorularla desteklemesi

2014 yılında yayımlanan  Java-8(JDK-8)’den günümüze kadar olan sürece kadarki dönemde Java’da meydana gelen ve daha pratik kodlama imkan tanıyan yenilikler ve değişimler üzerinde ayrıca bir bölüm üzerinde ayrıntılarıyla durulacaktır. Bu başlıklar:

 • Gelişmiş String Yapısı

 • Gelişmiş String Yapısı

 • Java’da Zaman Kavramı ve Date-Time API’ye Genel Bakış

 • LocalDate Sınıfı ve Tarihsel Format

 • LocalTime Sınıfı ve Saat Formatı

 • LocalDateTime Sınıfı ve Zaman Formatı

 • Zoneld-ZonedDateTime Sınıfı ve Yerel Zaman Kavramı

 • Period ve Duration Sınıfı

 • Zamanın Bağımsız İfadesi

 • Lambda İfadeleri ve Fonksiyonel Arayüz Kavramı

 • Stream API Kavramı

 • JShell-Shell Kavramı ve JShell Çalışma Şekli

 • Komut İstemi Penceresi-IDE Ortamında JShell Kullanımı

 • Snippet ID Kullanımı

 • Modül-Modülerlik Kavramı

  … vs. şeklindedir(Detaylı içeriğe “Kurs İçeriği” kısmında erişim sağlayabilirsiniz.).

  Kurs içeriği ise ana başlıklarıyla:   

                                                                                                                               

  • Java’ya genel bakış                                                                                                                                                         

   .                                                                                                                                         

   .                                                                                                                                            

   .                                                                                                                                           

  • Metod ve Parametre Yapısı                                                                                                                                                              

   .                                                                                                                                       

   .                                                                                                                                           

  • Nesne Yönelimli Programlama                                                                                     

  • Swing Kütüphanesi                                                                                                         

  • Geliştirilmiş Java:Java 8’den Java 12’ye                                                                          

  • Database(Veritabanı)                                                                                                        

                                                                                                                                                  

   … vs. şeklindedir.                                                                                                   

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.

Previous article[84% Off] Spring Framework: Spring Boot and Spring Hibernate Course Coupon
Next article[57% Off] Programación para chingones – Curso básico de C# Course Coupon