[84% Off] Başlangıç Seviyesinden Profesyonel Seviyeye Java Kursu(2021) Course Coupon – Free learning guide

[84% Off] Başlangıç Seviyesinden Profesyonel Seviyeye Java Kursu(2021) Course Coupon

Description

Kurs, güncel Java kurumuyla başlangıç seviyesinden başlayacak olup kurs dahilinde profesyonel, uzmanlık seviyesinde Java eğitimi verilecektir. Bununla beraber kurs boyunca nesne yönelimli programlama ve yeni Java sürümleriyle beraber daha da öne çıkan fonksiyonel programlama yapısı temel referans kaynağı olacaktır.

Kurs ile nesne yönelimli programlama ve fonksiyonel programlama yapısına uygun olarak  Android, masaüstü gibi ortamlarda veya Spring Framework  gibi birçok alanda kapsamlı projeler geliştirmek gereken Java bilgisini ileri düzeyde öğretmek amaçlanmıştır. Ayrıca kurs boyunca kavramsal yapı tanımları üzerinde durulurken okul sınavları ve iş mülaklatlarında sorulabilecek sorular da dikkate alınmış ve kurs buna uygun olarak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda çoktan seçmeli, çözümlü ve açıklamalı sorulara yer verilmiştir.

Zaman kaygısıyla hareket edilmiş ve bu doğrultuda en az zamanda en çok verim almak temel amaçlardan birisi oluşmuş ve videolar bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Kurs boyunca sorular  soru-cevap kısmından veya özel mesajdan yanıtlanacaktır.

Genel hatlarıyla Java’da ders anlatımında izlenecek yöntem baştan sona doğru üç başlık altında toplanabilir:

   1-)Kavramsal tanım ve teorik yapı

   2-)Kavramsal tanım ve teorik yapının anlatımına uygun olarak ilgili konunun örneklerle kod ortamında somutlaştırılması

   3-)Öğrenilmiş olan konunun proje veya sorularla desteklemesi

2014 yılında yayımlanan  Java-8(JDK-8)’den günümüze kadar olan sürece kadarki dönemde Java’da meydana gelen ve daha pratik kodlama imkan tanıyan yenilikler ve değişimler üzerinde ayrıca bir bölüm üzerinde ayrıntılarıyla durulacaktır. Bu başlıklar:

 • Gelişmiş String Yapısı

 • Gelişmiş String Yapısı

 • Java’da Zaman Kavramı ve Date-Time API’ye Genel Bakış

 • LocalDate Sınıfı ve Tarihsel Format

 • LocalTime Sınıfı ve Saat Formatı

 • LocalDateTime Sınıfı ve Zaman Formatı

 • Zoneld-ZonedDateTime Sınıfı ve Yerel Zaman Kavramı

 • Period ve Duration Sınıfı

 • Zamanın Bağımsız İfadesi

 • Lambda İfadeleri ve Fonksiyonel Arayüz Kavramı

 • Stream API Kavramı

 • JShell-Shell Kavramı ve JShell Çalışma Şekli

 • Komut İstemi Penceresi-IDE Ortamında JShell Kullanımı

 • Snippet ID Kullanımı

 • Modül-Modülerlik Kavramı

  … vs. şeklindedir(Detaylı içeriğe “Kurs İçeriği” kısmında erişim sağlayabilirsiniz.).

  Kurs içeriği ise ana başlıklarıyla:   

                                                                                                                               

  • Java’ya genel bakış                                                                                                                                                         

   .                                                                                                                                         

   .                                                                                                                                            

   .                                                                                                                                           

  • Metod ve Parametre Yapısı                                                                                                                                                              

   .                                                                                                                                       

   .                                                                                                                                           

  • Nesne Yönelimli Programlama                                                                                     

  • Swing Kütüphanesi                                                                                                         

  • Geliştirilmiş Java:Java 8’den Java 12’ye                                                                          

  • Database(Veritabanı)                                                                                                        

                                                                                                                                                  

   … vs. şeklindedir.                                                                                                   

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.

Related Posts

[25% Off] Scientific Python: A-Z Data Science & Visualization 18 Hours Course Coupon

Description This is the Best and Most Complete Scientific Python Course on the Udemy platform that will walk you through the required skills for Data Sciences and…

[81% Off] Python Structure & Basics Tips Course Coupon

Description Are you trying to learn Python programming but it seems you are afraid because you think it will be too difficult to understand? Or it may…

[81% Off] Complete Javascript Course for Beginners with jQuery & AJAX Course Coupon

Description In this course you will learn Javascript in a very natural and intuitive way. Our step by step method of teaching mixed with exercises, real life…

[25% Off] Certification PHP & MYSQL | ATELIERS PRATIQUES 2022 Course Coupon

Description Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts objet de PHP 7 et s’initier au développement d’applications web professionnelles Cette formation d’initiation vous conduira…

[82% Off] Beginners Guide | Learn the fundamentals & basics of Python Course Coupon

Description Hi! So my name is Pascal Krause and I am one of the leading instructors of this course, where you fully learn how to successfully start learning…

[67% Off] Learn JavaScript & NodeJS (and Build a Cryptocurrency Bot) Course Coupon

Description **LAUNCH SPECIAL** This course is priced at $44.99 USD ($49.99 AUD) until 31 January 2022. The price will then go up to $74.99 USD ($79.99 AUD) on 1…